Bångs Stiftelse
Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne
Bångs stiftelse ger bidrag till barn- och ungdomsverksamhet
Post- och besöksadress: Bergsgatan 20, 112 23 Stockholm
Telefon: 08-651 4340    E-post: bangs@telia.com
org.nr 802000-5073      Bankgiro 5335-1367
Styrelsen-skyddad länk
Hem Om stiftelsen Föreningsbidrag Blanketter Hederstipendiater Kontakt
Ljus

Stiftelsen delar ut hederstipendium

Stiftelsen delar varje år ut ett hedersstipendium. Syftet med utmärkelsen, som utdelas av Stiftelsens styrelse, är att hedra och uppmärksamma person för insatser inom det sociala området och att stimulera till fortsatt socialt engagemang. Utmärkelsen tilldelas person eller personer som gjort särskilt betydelsefulla insatser eller visat prov på nytänkande inom någon eller några områden som Stiftelsens stadgar och gåvobrev anger som mål eller inom verksamheter till vilka stiftelsen beviljar bidrag. Föreningar som erhållit bidrag från Stiftelsen samt tidigare stipendiater och tidigare styrelseledamöter kan till Stiftelsen inkomma med motiverade förslag på stipendiater.

Stipendiater

Årtal

Namn

Förening/motsvarande och motivering

2016

Pia Redlund

SER - Social och Ekonomisk Rättighetsrådgivning, för hennes arbete med att människor i ekonomiskt svåra livssituationer utan resursstarka nätverk erbjuds socialjuridisk rådgivning.

2016

Pia Kjellbom

SER - Social och Ekonomisk Rättighetsrådgivning, för hennes arbete med att människor i ekonomiskt svåra livssituationer utan resursstarka nätverk erbjuds socialjuridisk rådgivning.

Omid Mahmoudi

2015

Omid Mahmoudi

Ensamkommandes förbund, för hans arbete med att synliggöra ensamkommande barns och ungas erfarenheter och att stödja och organisera ensamkommande barn och unga i Sverige.

Katia Wagner

2015

Katia Wagner

För hennes arbete med att avslöja och synliggöra hur ensamkommande barn och unga försvinner utan spår.

Rosmarie Demetri-Axelsson

2014

Rosmarie Demetri-Axelsson

För sitt engagemang för romska barn och ungdomars rättigheter. En romsk förebild som skapat demokratigrupper för en bättre förståelse mellan majoritetssamhället och romerna.

Rolf Karlsson

2014

Rolf Karlsson

För sitt arbete med att synliggöra det resande folkets sociala problematik och utanförskap.

Samir Sabri

2013

Samir Sabri

Engagemang för ungdomar genom sitt projekt Second Chance. Samir är den förebild som så många ungdomar så väl behöver.

Sara Mohammad

2012

Sara Mohammad

- Riksföreningen:
Glöm aldrig Pela och Fadime - för sitt viktiga pionjärarbete med att uppmärksamma och ge stöd till utsatta invandrarkvinnor och flickor i Sverige.

Michaela Sjögren-Cronstedt

2012

Michaela Sjögren-Cronstedt

- Föreningen Musketörerna i Rågsved - för sitt stora engagemang för människor i utanförskap och för sitt arbete för ett tryggare samhälle.

Lena Persson

2011

Lena Persson

- skribent - för att hon på ett kunnigt och engagerat sätt spridit kunskap och erfarenheter lokalt och nationellt om situationen för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Benny Haag

2011

Benny Haag

- författare, skådespelare och föreläsare - för sitt stora engagemang för att synliggöra barn och unga som växer upp i familjer med beroende- och missbruksproblem och för sitt aktiva opinionsarbete för att minska alkoholens påverkan i samhället.

Inger Ekbom

2010

Inger Ekbom

Rädda Barnen - för banbrytande arbete med arbetsmetoden Trappan för barn som har bevittnat våld i nära relation.

Jojo Stenberg

2010

Jojo Stenberg

RFSL Stockholm - för uppbyggnad av Egalia fritidsverksamhet till stöd för unga hbt-personer.

Therése Eriksson

2009

Therése Eriksson

Grundare av föreningen Maskrosbarn - framgångsrikt pionjärarbete för att stötta barn som växer upp under svåra förhållanden med missbrukande och psykiskt sjuka föräldrar

Anne Sjögren

2008

Anne Sjögren

Rosengrenska Stiftelsen - medicinsk hjälp för gömda flyktingar.

Linda Jonsson

2008

Linda Jonsson

BUP Elefanten - stöd för ungdomar utsatta för sexuella övergrepp på nätet.

2007

Lotta Molander-Shanti

Alla Kvinnors Hus -engagerat, uthålligt och banbrytande arbete för barn som upplevt våld i hemmet.

2006

Fana Habteab

RISK, Riksföreningen Stoppa Kvinnlig Könsstympning i Sverige

2005

Alec Carlberg

Basta Arbetskooperativ - mångårigt socialpolitiskt opinionsarbete parat med praktiskt dagligt arbete för rehabilitering av människor med missbruksproblem.

2004

Cecilia Modig

Rädda Barnen - engagemang för barn i behov av skydd och stöd.

2004

Anita Dorazio

Asylkommittén - hjälp till människor på flykt undan krig och förtryck.

2003

Ingemar Simonsson

Engagemang för socialt utsatta människor.

2003

Tilde Björfors

Startade Cirkus Cirkör i syfte att stimulera till demokrati, jämställdhet och engagemang.

2002

Stig Wallin

5i12-rörelsen - arbete för integration i det svenska samhället i kampen mot rasism

2001

Ethel Dahlman

Oscars Församling - stort engagemang för hemlösa och behövande.

2001

Paul Forsell

Frälsningsarmen - arbete bland hemlösa och fattiga genom insamling av mat och kläder

2000

Christer Karlsson

En av initiativtagarna till KRIS - Kriminellas Revansch i Samhället

1999

Ove S Olsson

Engagemang för personer med svåra psykiska sjukdomar - verksam inom IFS - Intresseföreningen För Schizofreni

1998

Kjell E Johansson
Hidayet Tercan

Engagemang för utsatta inom det sociala området
Arbete inom Röda Korset med ungdomsfrågor

1997

Emerich Roth

Idogt arbete mot rasism och våld. En av upphovsmännen till Föreningen Förintelsens Överlevande.

1996

Ingrid Dalén

FBU - Föreningen för Utvecklingsstörda Barn

1995

Inger Barrett

FMN, Föräldraföreningen mot narkotika

1994

Marianne Matsgård

BRIS - Barnens Rätt i Samhället

1993

Jan Olof Morfelt

Röda Korset Noaks Ark


Senaste uppdatering: 2017-02-01
Eventuella fel bör vänligen rapporteras till web@bangs-stiftelse.se